expulsion troqueles

LA IMPORTÀNCIA DE L’EXPULSOR

L’expulsor o contramotlle és un complement per a l’encuny que expulsa el material sobrant a l’hora d’encunyar, per a aconseguir que els encunys de caixes, estotjos, envases, packs, clústers, safates, blisters, entre d’altres, puguin quedar nets d’àrees que no els sigui útils, per exemple, espais entre peces o finestres, expulsant de manera eficaç aquests retalls de manera ràpida i netament.

Femella, mascle i guillotina són els diferents elements per a aconseguir de manera dinàmica deixar l’encuny net del treball realitzat. Es fa mitjançant la caiguda lliure a través de les retencions de fusta o mitjançant “Speed Pin”. Les seves petites peces de plàstic que ajuden a empènyer el material sobrant cap a fora.

Aquest complement expulsor ha de fabricar-se amb tecnologia que no admeti desviacions, i cenyint-se a uns protocols molt estrictes, per a adaptar-se a la perfecció de tota mena de màquines automàtiques, com per exemple, els tipus Bobst i Tmz. I aconseguir una correcta extracció del material sobrant durant la fase d’encunyació.

Un expulsor està dividit en 3 parts: Mascle, Femella i Pinça.

El Mascle i la Femella es lliuren al client, encaixats i fixats amb uns centradors de plàstic.

Després, està la pinça amb les seves dues pales de fusta que s’acoblen a la màquina d’encunyació. La màquina troqueladora estira des d’una zona de material sobrant, i la funció d’aquesta és extreure aquest últim sobrant, perquè així, les peces queden lliures. A causa del seu moviment, a la pinça, també se’l coneix amb el nom de “Guillotina

En resum, des de Troqueles Rubio el que pretenem és reduir al màxim el temps d’extracció del material sobrant. Donant així, al client, la possibilitat que la màquina pugui extreure les peces de manera automàtica, ràpida i més efectiva.